ด.ช.ปราโมช จีนตุ้ม

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ผลสำเร็จ

บทที่4 วิธีการใช้โปรแกรม


                                                                      กด Cleaner
                                                                
          
                                                                     กด Registry
                                                               

                                                                  กด Tools                                  


                                                               กด Options

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม


                                                      จากรูปดับเบิ้ลคลิปที่โปรแกรม

                                                             จากรูปกดปุ่ม ok

                                                                จากรูปกดปุ่่ม Next

                                                             จากรูปคลิกไปที่ I Agree

                                                           จากรูปกดปุ่่ม Next

                                                            จากรูปกดปุ่ม Install

                                                                     รอการ download ให้เสร็จ

                                                                   คลิปที่ Finish

                                                             แล้วกดปุ่ม  Yes

เข้าสู่โปรแกรม